MSO Trade a.s. – Fotovoltaická elektrárna na centrále společnosti

Publikováno

V roce 2023 se nám podařilo realizovat instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše centrály naší společnosti v Kyjově. Tímto krokem se nám podařilo zajistit soběstačnost a eliminovat omezení provozu při výpadcích elektrické sítě.

Název projektu: FVE MSO Trade a.s.

Číslo projektu:   CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005194

Popis projektu:  Projekt “FVE MSO Trade a.s.” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 20 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.